یو‌پی‌اس لاین اینتراکتیو توان 0.65 کاوا مدل Pelank باتری‌داخل مگامد

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,188,000 تومان است.

یو‌پی‌اس لاین اینتراکتیو توان 0.85 کاوا مدل Pelank باتری‌خارج مگامد

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,600,000 تومان است.

یو‌پی‌اس لاین اینتراکتیو توان 0.6 کاوا مدل Gate مگامد

قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,841,000 تومان است.

یو‌پی‌اس لاین اینتراکتیو توان 1.3 کاوا مدل VENUS1300 فاراتل

قیمت اصلی 9,790,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,000,000 تومان است.

یو‌پی‌اس لاین اینتراکتیو توان 1.2 کاوا مدل Pelank باتری‌داخل مگامد

قیمت اصلی 10,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,431,000 تومان است.

موتور برق بنزینی هندلی GR1500 گرین پاور

قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,128,000 تومان است.

یو‌پی‌اس لاین اینتراکتیو توان 1 کاوا مدل Hisine مگامد

قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,490,000 تومان است.

موتور برق کیفی بنزینی هندلی GR1000N گرین پاور

قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,470,000 تومان است.

یو پی اس کامپیوتر مدل 1500 Guard LED

قیمت اصلی 13,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,540,000 تومان است.

یو پی اس مخصوص آسانسور مدل 1500 Guard LED LIFT

قیمت اصلی 13,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,600,000 تومان است.

موتور برق بنزینی هندلی GR3500 گرین پاور

قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,210,000 تومان است.

یو‌پی‌اس لاین اینتراکتیو توان 1 کاوا مدل Gate Sine مگامد

قیمت اصلی 18,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,990,000 تومان است.

موتور برق سایلنت بنزینی هندلی مدل H2750is-A هواسدان

قیمت اصلی 22,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,000,000 تومان است.

موتور برق بنزینی هندلی استارتی GR4500-ES گرین پاور

قیمت اصلی 22,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,186,000 تومان است.

موتور برق بنزینی هندلی استارتی GR 4500 ES چرخ دار گرین پاور

قیمت اصلی 23,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,656,000 تومان است.

موتور برق گازسوز CC3000-NG/LPG گرین پاور

قیمت اصلی 26,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,090,000 تومان است.

موتور برق بنزینی هندلی استارتی GR7500 E2 گرین پاور

قیمت اصلی 37,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,700,000 تومان است.

موتور برق گازسوز اتومات استارت CC5000-AT-NG/LPG گرین پاور

قیمت اصلی 46,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,000,000 تومان است.

موتور برق گازسوز CC7000-NG/LPG گرین پاور

قیمت اصلی 49,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,190,000 تومان است.

یو‌پی‌اس آنلاین توان 6 کاوا مدل DSP MultiPower مگامد

قیمت اصلی 50,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,900,000 تومان است.

موتور برق بنزینی GR 11500 e2 گرین پاور

قیمت اصلی 54,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 53,000,000 تومان است.

استابلایزر سه‌فاز توان 60 کاوا زیپا

قیمت اصلی 147,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000,000 تومان است.