باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر |MEGAMAX

6,707,000 تومان
 • مبلغ مورد تایید

 • 12 ولت 100 آمپر
 • بدنه خوش ساخت
 • ضریب انبساط بهینه شده
 • ضد حریق بودن
 • طول عمر باتری بین 6 الی 8 سال

باتری یو پی اس 12 ولت65 آمپر |MEGAMAX

3,918,000 تومان
 • مبلغ تایید میباشد

 • 12 ولت 65 آمپر
 • بدنه خوش ساخت
 • ضریب انبساط بهینه شده
 • ضد حریق بودن
 • طول عمر باتری بین 6 الی 8 سال

باتری یو پی اس 12 ولت 40 آمپر |MEGAMAX

3,349,000 تومان
 • با توجه به نوسانات بازار تماس بگیرید (قیمت نمایشی میباشد)

 • 12 ولت 40 آمپر
 • بدنه خوش ساخت
 • ضریب انبساط بهینه شده
 • ضد حریق بودن
 • طول عمر باتری بین 6 الی 8 سال

باتری یو پی اس 12 ولت 26 آمپر| MEGAMAX

2,241,000 تومان

 • بدنه خوش ساخت
 • ضریب انبساط بهینه شده
 • ضد حریق بودن
 • طول عمر باتری بین 6 الی 8 سال

باتری یو پی اس12 ولت 18 آمپر|MEGAMAX

1,213,000 تومان
 • مبلغ فوق مورد تایید می باشد (02634006400)

 • بدنه خوش ساخت
 • ضریب انبساط بهینه شده
 • ضد حریق بودن
 • طول عمر باتری بین 6 الی 8 سال

باتری یو پی اس 12ولت 7آمپر |MEGAMAX

471,000 تومان
 • مبلغ تایید  تماس بگیرید(02634006400)

 • 12 ولت 7 آمپر
 • بدنه خوش ساخت
 • ضریب انبساط بهینه شده
 • ضد حریق بودن