مجله زیپا

معرفی تجهیزات پست برق به صورت کلی

موتور برق|یو پی اس|استابلایزر کرج
5/5 - (5 امتیاز)

معرفی تجهیزات پست برق به صورت کلی

 

امروز قصد داریم در کنار هم کلیه تجهیزات پست برق به صورت کلی  را در فروشگاه آنلاین زیپا واقع در کرج بررسی کنیم ،ابتدا به بررسی پست میپردازیم .

 

پست ترانسفورماتور

تعریف پست:

اول از همه میخواهیم بدانیم پست چه وسیله ایی میباشد و چه ساختاری دارد ،پس بهتره است  اول برویم سراغ تعریف پست:

پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم میشود

درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاریاز پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود.

در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لذا

اخیرا ُاین پستها مورد توجه قراردارند،ازاین پستها بیشتردر ولتاژهای بالای (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولانی به علت پایین بودن تلفات انتقال

استفاده می شود.

درشبکهای انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمین میتوان انرژی الکتریکی را توسط یک سیم به مصرف کننده انتقال داد.

بررسی انواع پست

پستها را می توان ازنظر نوع وظیفه,هدف,محل نصب,نوع عایقی, بهانواع مختلفی تقسیم کرد. براساس نوع وظیفه وهدف ساخت:

پستهای افزاینده , پستهای انتقال انرژی , پستهای سویچینگ و کاهنده فوق توزیع .

براساس نوع عایقی:

پستها با عایق هوا, پستها با عایق گازی( که دارای مزایای زیراست):

پایین بودن مرکز ثقل تجهیزات در نتیجه مقاوم بودن در مقابله زلزله,کاهش حجم, ضریب ایمنی بسیار بالا باتوجه به اینکه همهً قسمت های

برق دار و کنتاکت ها در محفظهً گازSF6 امکان آتش سوزی ندارد,پایین بودن هزینهً نگهداری باتوجه به نیاز تعمیرات کم تر, استفاده در مناطق بسیار

آلوده و مرطوب و مرتفع .

معایب پستها با عایق گازی :

گرانی سیستم و گرانی گاز SF6 , نیاز به تخصص خاص برای نصب و تعمیرات,مشکلات حمل و نقل وآب بندی سیستم.

بر اساس نوع محل نصب تجهیزات :

نصب تجهیزات در فضای باز , نصب تجهیزات در فضای سرپوشیده .

معمولاُ پستها را از 33 کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساخته وپستهای عایق گازی راچون فضای کمی دارندسرپوشیده خواهند ساخت.

 

اجزاع تشکیل دهنده پست :

 

پستهای فشار قوی از تجهیزات و قسمتهای زیر تشکیل می شود :

ترانس قدرت , ترانس زمین و مصرف داخلی , سویچگر ,جبران کنندهای تون راکتیو , تاً سیسات جانبی الکتریکی ,ساختمان کنترل , سایر تاًسیسات ساختمانی .

ترانس زمین چیست؟

از این ترانس در جاهایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترس نمی باشد که برای ایجاد نقطهً نوترال از ترانس زمین استفاده می شود .

نوع اتصال در این ترانس به صورت زیکزاک Zn است .این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمتمساوی تقسیم می شود

و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل با نصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد .

 

از ترانس مصرف داخلی چه استفاده ای می شود؟

از ترانس مصرف داخلی برای تغذیه مصارف داخلی پست استفاده می شود .

تغذیه ترانس مصرف داخلی شامل قسمتهای زیر است :

تغذیه موتورپمپ تپ چنجر , تغذیه بریکرهای Kv20 , تغذیه فن و سیستم خنک کننده , شارژ باتری ها , مصارف روشنایی , تهویه ها .

نوع اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث – ستاره با ویکتورکروپ (نوع اتصال بندی) DYn11 می باشد .

 

سویچگر

 

سویچگر چیست و کاربرد آن؟

تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که فیدرهای مختلف را به باسبار و یا باسبار ها را در نقاط مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی ارتباط می دهند .

در پستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود .

تجهیزات سویچگر:

تعریف باسبار:

که خود تشکیل شده از مقره ها , کلمپها , اتصالات وهادیهای باسبار که به شکل سیم یا لولهًً توخالی و غیره است .بریکر , سکسیونر , ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی , تجهیزات مربوت به سیستم ارتباطی , وسایل کوپلاژ مخابراتی(که شامل : موج گیر , خازن کوپلاژ , دستگاه تطبیق امپدانس است )

وظیفه برقگیر:

که برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و برخورد صاعقه به خطوط است که در انواع میله ای , لوله ای , آرماتور , جرقه ای و مقاوتهای غیرخطی است .

جبران کننده های توان راکتیو:

جبران کننده ها شامل خازن وراکتورهای موازی می باشندکه به صورت اتصال ستاره در مدار قرار دارند و نیاز به فیدر جهت اتصال به باسبارمی باشند که گاهی اوقات راکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز نصب می شوند .

جبران کننده برق

انواع راکتور ازنظر شکل عایقی :

راکتور با عایق بندی هوا , راکتور با عایق بندی روغنی .

انواع نصب راکتور سری :

راکتورسری با ژنراتور, راکتورسری باباسبار, راکتورسری با فیدرهای خروجی, راکتورسری بافیدرهای خروجی به صورت گروهی.

ساختمان کنترل چه محلی است؟

کلیهً ستگاه های اندازه گیری پارامترها, وسایل حفاظت وکنترل تجهیزات ازطریق کابلها از محوطهً بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباط

می یابد همچنین سیستمهای تغذیه جریان متناوب ومستقیم (AC,DC) در داخل ساختمان کنترل قراردارند,این ساختمان اداری تاًسیسات مورد نیاز

جهت کار اپراتور می باشد که قسمت های زیر را دارا می باشد :

اتاق فرمان , فیدر خانه , باطری خانه , اتاق سیستم های توضیع برق(AC,DC) , اتاق ارتباطات , دفتر , انبار و …

 

باطری خانه:

جهت تامین برقDC برای مصارف تغذیه رله های حفاظتی, موتورهای شارژ فنر و… مکانیزم های فرمان و روشنایی اضطراری و… نیاز به

باطری خانه دارند که در اطاقکی تعدادی باطری با هم سری می شوند و در دو مجموعه معمولاً 48 و110ولتی قرارمی گیرد وهرمجموعه با یک

دستگاه باطری شارژ کوپل می شوند .

باتری خانه

 

اصول کار ترانس فورماتور :

ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود , ترانس فورماتور یک

دستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی الکتریکی را ازمدارسیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوری که در

نوع انرژی و مقدار آن تغییر حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر می کند بنابراین باصرف نظراز تلفات ترانس داریم :

P1=P2 — V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2

که اصول کار ترانس فورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .

اجزای ترانس فورماتور:

هسته , سیم پیچ ها , مخزن روغن , رادیاتور , بوشینگ های فشار قوی وضعیف , تپ چنجرو تابلوی مکانیزم آن , تابلوی فرمان , وسایل اندازه گیری و حفاظتی , شیرها و لوله های ارتباطی , وسایل خنک کننده ,ترانس جریان , شاسی و چرخ , …

 انواع اتصّال سیم پیچ:

اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه در ترانس معمولاً به صورت ستاره ,مثلث , زیکزاک است .

 ترانس فورماتورولتاژ(PT,VT):

چون ولتاژهای بالاتر از 600 V را نمی توان به صورت مستقیم بوسیله دستگاه های اندازه گیری اندازه گرفت , بنابراین لازم است که ولتاژ را

کاهش دهیم تا بتوان ولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینکه در رله های حفاظتی استفاده کرد ترانس فورماتور ولتاژبه این منظوراستفاده می شود

که ترانس فورماتور ولتاژ از نوع مغناطیسی دارای دو نوع سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد که برای ولتاژهای بین 600 V تا 132 KV استفاده می شود .

ترانس فورماتورجریان(CT):

جهت اندازه گیری و همچنین سیستم های حفاظتی لازم است که از مقدارجریان عبوری از خط اطلاع پیدا کرده و نظر به اینکه مستقیماً نمی شود

از کل جریان خط دراین نوع دستگاه ها استفاده کرد و در فشار ضعیف و فشار قوی علاوه بر کمییت , موضوع مهم ایزوله کردن وسایل اندازه گیری و حفاظتی از اولیه است لزا بایستی به طریقی جریان را کاهش داده و از این جریان برای دستگاه های فوق استفاده کنیم واین کار توسط

ترانس جریان انجام می شود .

جهت خرید یو پی اس ارزان :کلیک کنید 

پارامترهای اساسی یک CT :

نقطه اشباع , کلاس ودقت CT , ظرفیتCT , نسبت تبدیل CT .

ترانسفورماتور جریان

 

جریان اولیه Ct طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد که اصولاًباید در انتخواب جریان اولیه یکی از اعداد زیر انتخواب شود:

10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150 Amp

درصورتیکه نیاز به جریان اولیه بیشتر باشد باید ضریبی از اعداد بالا انتخاب شود . جریان ثاویه Ct هم طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد : 1-2-5

برای انتخواب نسبت تبدیل Ct باید جریان اولیه را متناسب با جریان دستگاه های حفاظت شونده و یا دستگاه هایی که لازم است بار آنها

اندازه گیری شود انتخواب کرد .

 

فروش انواع یو پی اس ،موتور برق،دیزل ژنراتور،استابیلایزر در فروشگاه آنلاین واقع در کرج 

فهرست مطالب
اداره پست |یو پی اس |موتور برق |گرین پاور

ارسال ویژه

سریع بدستتان میرسد.

2

خرید مطمئن

با اطمینان خرید کنید.

3

پشتیبانی 18/7

همیشه هستیم.

4

پرداخت سریع

پرداخت شتابی.

5

محصول اورجینال

لذت خریدی مطمئن.

سبد خرید

سایت در حال بروز رسانی می باشد

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

خانه
فروشگاه